Английски език A1, A2, B1

На 21.08.2017 стартира обучение по „Английски език“ A1, A2 и B1

 

Период на обучение: 21.08.217 – 30.03.2018 г.

Ниво: Ключова компетентност КК2 „Общуване на чужди езици“ по проект „Ваучери за заети лица“

Участници: лица над 16 години

Учебна база: гр.Хасково, бул. „Съединение“ 30Б

Учебни модули: три нива A1, A2 и B1

Форма на обучениеприсъствена вечерна

Продължителност: 300 учебни часа /100 за ниво/ 

Издаван документ: Удостоверение

Бележки: Плащане на вноски или ВАУЧЕР!


Заявка за обучение 0888302888