Kурс по PhotoShop – Момчилград

На 14.09.2017 стартира курс „Работа със специализиран софтуер PhotoShop „

Ниво: Ключова компетентност КК4 „Дигитална компетентност“ по проект „Ваучери за заети лица“

Участници: лица над 16 години

Учебна база: гр.Момчилград

Форма на обучениеприсъствена вечерна

Продължителност47 учебни часа