Английски език – нива А1, А2, В1, B2, C1, C2

Форми на обучение – дневна, вечерна, дистанционна.

Издаван документ – Удостоверение/Сертификат.