Стартира програмата Ваучери за заети лица 2014-2020

На 15 юни Агенция по заетоста стартира прием на заявления по Оперативна програма „РЧР“ „Ваучери за заети лица“, продължение на старите програми „Аз мога“ и „Аз мога повече“.

Кой може да кандидатства:
• Лица, наети по трудово правоотношение;
• Лица със средно образование и по-ниско;

Кой НЕ може да кандидатства:
• Държавни служители;
• Лица, работещи в държавната и общинска администрация;
• Лица с висше образование

Център за професионално обучение към „КОМП – Добрева и съдружие“ Хасково е одобрен Доставчик на обучения и предоставя обучения с Ваучери за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности за безработни и заети лица по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в гр. Хасково, Свиленград, Момчилград, Крумовград и гр.Харманли (https://trainiпg.az.govemment.bg/):

ВАЖНО! Програмата е предназначена за заети лица по трудово правоотношение със средно или по-ниско образование.

Недопустими са лицата с висше образование и  наетите в административните структури на органите на държавната власт.

ПРОГРАМАТА ОТКРИВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА получаване на документ доказващ ниво на квалификация, знания и умения:

  • Свидетелство за професионална квалификация ;
  • Удостоверение за професионално обучение по част от професия;
  • Сертификат/удостоверение/ за дигитални компетенности или за чужд език.

Очакваме Ви!

  • Хасково, бул. Съединение №30 Б, Иван Добрев, тел. 038 62 56 91; GSM 0888 302 888; 0878 302 888
  • Свиленград, ул. Трети март № 19, Васил Фотев, GSM: 0888 378 215
  • Крумовград, ул. Трети март № 3, Милен Манолов, GSM: 0878 998 327
  • Момчилград, ул. Момчил Воевода № 2, Читалище Нов Живот, Сезгин Исмаил, GSM: 0878 262 198
  • Харманли, пл. Възраждане № 1, Иван Добрев GSM: 0888 302 888; 0878 302 888