Немски език – нива А1, А2, В1

Форми на обучение – дневна, вечерна, дистанционна.

Издаван документ – Удостоверение/Сертификат.