„КОМП – Добрева и съдружие” провежда изпити за признаване (валидиране) на чуждоезикови знания и умения.

Полагането на изпита става пред комисия от специалисти с дългогодишен опит в преподаването на съответния език.

Процедура за явяване на изпит:

  • Попълване на тест за начално определяне на ниво
  • Заявление за полагане на изпит по чужд език за ниво от/до
  • Заплащане на такса от кандидата
  • Назначаване на комисия по изпита
  • Провеждане на изпита – състои се от пет компонента за оценка на езикови знания и умения
  • Съставяне на изпитен протокол
  • Издаване на сертификат за съответното постигнато ниво