Преди включване в обучение на всяко лице, което е изучавало английски език преминава входящ тест и се определя входящото му ниво. В зависимост от входящото ниво за ефективно участие в обучението лицата се насочват да продължат обучение в следващо ниво.

Процедура за явяване на тест за входно ниво:

  • Заявление за полагане на тест по чужд език за ниво от/до
  • Назначаване на комисия за теста
  • Попълване на тест за начално определяне на ниво