Електронното обучение е нов и модерен начин за усвояване на знания. За  подготовката и провеждането на  e-learning се използват информационни и комуникационни технологии в Интернет. Това обучение може да бъде приложено в присъствена, дистанционна или смесена форма. Електронното обучение е отговор на нуждите на съвременния обучаем от гъвкаво обучение, достъпно по всяко време и от всяко място. Предимствата са свързани с намаляване на разходите за предвижване, обучение от дома или работното място, възможност за многократно повтаряне на уроци и упражнения, преодоляване на смущението от колеги и преподаватели. Електронното обучение отваря врата за достигане на знания до хора с ограничена подвижност или други здравословни проблеми.

В отговор на изискванията за съвременно обучение и нуждите на своите клиенти „КОМП – Добрева и съдружие” разработва система за електронно обучение. Страницата за достъп до електронното съдържание е с адрес www.dobrev.biz. В ПРОЦЕС НА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ !

Можете да разгледате предлаганите курсове и програми, да стартирате пробен урок, да подадете заявка и да се включите в курс на обучение. По време на обучението имате възможност да комуникирате с преподаватели и да провеждате тестове за проверка на знанията.