ЦПО към „КОМП – Добрева и съдружие” е лицензиран център за обучение – лицензия N 200312091 на основание чл.22, ал.6 от Закона за професионално образование и обучение.

ЦПО спазва неотменно утвърдените стандарти на предлагане, организиране и провеждане на всички курсове:

  • Богат избор на езикови системи за всяка възраст;
  • Професионални компютърни и квалификационни програми;
  • Курсове от малки групи-между 6 до 12 обучаващи се;
  • Висококвалифицирани преподаватели с опит в обучението;
  • Модерни учебни зали оборудвани с аудио, видеотехника и мултимедия;
  • Обучението по оригинални и актуални учебни системи;
  • Индивидуален подход, според нуждите и изискванията на курсистите;

ПОЛУЧЕНИ ОТ „КОМП – Добрева и съдружие” СД ЛИЦЕНЗИ И СЕРТИФИКАТИ:

  • Лиценз за ЦПО
  • Сертификат от Майкрософт