Преподавателите в „КОМП – Добрева и съдружие” притежават дългогодишен стаж в системата на образованието, практически опит и умения за работа с всички възрастови групи. Всяка година те повишават знанията и уменията си в обучения и семинари.

Софтуерните специалисти и консултанти в „КОМП – Добрева и съдружие” са с дългогодишен професионален опит в разработка и поддръжка на програми и база данни в страната и ЕС.

Високите професионални и човешки качества на екипа ни, непрекъснато развитие, използване на нови методи на обучение и технологии в преподаването са гаранция за успеха на „КОМП – Добрева и съдружие”.