Компютърна грамотност

На 21.08.2017 стартира курс „Компютърна грамотност“

Период на обучение: 21.08.217 – 05.09.2017 г.

Ниво: Ключова компетентност КК4 „Дигитална компетентност“ по проект „Ваучери за заети лица“

Учебни модули:

  • Основи на компютърните системи. OS Windows
  • Текстообработваща програма MS Word
  • Електронни таблици MS Excel
  • Интернет и електронна поща

Форма на обучениеприсъствена вечерна

Продължителност47 учебни часа

Издаван документ: Удостоверение

 


Заявка за обучение 0888302888