Компютърна грамотност

Форма на обучение – дневна, вечерна

Издаван документ – Удостоверение

Работа с eлектронни таблици – EXCEL

Форма на обучение – дневна, вечерна

Издаван документ – Удостоверение

 

Работа със специализиран софтуер AutoCAD

Форма на обучение – дневна, вечерна

Продължителност – 47 учебни часа

Издаван документ – Удостоверение

Работа със специализиран софтуер SolidWorks

Форма на обучение – дневна, вечерна

Издаван документ – Удостоверение

Работа със специализиран софтуер Photoshop

Форма на обучение – дневна, вечерна

Издаван документ – Удостоверение

Работа със специализиран софтуер CorelDRAW

Форма на обучение – дневна, вечерна

Издаван документ – Удостоверение

Програмиране с PHP

Форма на обучение – дневна, вечерна

Издаван документ – Удостоверение

Програмиране с Visual C# .NET

Форма на обучение – дневна, вечерна

Издаван документ – Удостоверение

Програмиране с Visual C++

Форма на обучение – дневна, вечерна

Издаван документ – Удостоверение

Програмиране с Java

Форма на обучение – дневна, вечерна

Издаван документ – Удостоверение

Програмиране с JavaScript

Форма на обучение – дневна, вечерна

Издаван документ – Удостоверение

Създаване на уеб сайт с HTML5 & CSS

Форма на обучение – дневна, вечерна

Издаван документ – Удостоверение

Създаване на мобилни приложения

Форма на обучение – дневна, вечерна

Издаван документ – Удостоверение