Център за професионално обучение към „КОМП – Добрева и съдружие” СД, гр.Хасково притежава Лиценз № 200312091,  издаден на основание чл.42, т.2 от Закона за професионално образование и обучение и решение с протокол №16 от 12.11.2003 г. на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Дейността на професионалния учебен център е насочена към подготовката на високо квалифицирани кадри, като отговор на широките обществени и индивидуални интереси и потребности.

Центърът за квалификация осигурява високо качество на учебния процес, ново и актуално съдържание на учебните програми, които са разработени в съответствие с националните и европейските стандарти за квалификации.

Издадените документи са с национална и европейска валидност. Те удостоверяват професионалните знания и умения при кандидатстване за работа.

За записване в курсове за професионално обучение е необходимо:
  • Документ за завършено образование, в зависимост от изискванията на учебната програма.
  • Медицинско свидетелство, че професията по която ще се обучава кандидата не му е противопоказна.
  • Снимки – 2 бр.
  • Заявление/предоставя се от обучаващата организация/.

Срокът за подаване на документи е постоянен.