• Специалност “Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501, ВТОРА степен на професионална квалификация
  • Специалност “Външни ВиК мрежи”, код 5820502, ВТОРА степен на професионална квалификация