Специалност “Текстообработване”, код 4820301, ПЪРВА степен на професионална квалификация