Специалност “Основни и довършителни работи”, код 5820801, ПЪРВА степен на професионална квалификация