• Специалност “Лесокултурни дейности”, код 6230601, ПЪРВА степен на професионална квалификация
  • Специалност “Билкарство”, код 6230604, ПЪРВА степен на професионална квалификация