• Специалност “Кофражи”, код 5820302, ВТОРА степен на професионална квалификация;
  • Специалност “Армировка и бетон”, код 5820303, ВТОРА степен на професионална квалификация
  • Специалност “Зидария”, код 5820304, ВТОРА степен на професионална квалификация;
  • Специалност “Мазилки и шпакловки”, код 5820305, ВТОРА степен на професионална квалификация
  • Специалност “Кофражи”, код 5820302, ВТОРА степен на професионална квалификация;
  • Специалност “Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306, ВТОРА степен на професионална квалификация
  • Специалност “Външни облицовки и настилки”, код 5820307, ВТОРА степен на професионална квалификация
  • Специалност “Бояджийски работи”, код 5820309, ВТОРА степен на професионална квалификация
  • Специалност “Строително дърводелство”, код 5820310, ВТОРА степен на професионална квалификация
  • Специалност “Строително тенекеджийство”, код 5820311, ВТОРА степен на професионална квалификация