Специалност “Малък и среден бизнес”, код 3450501, ВТОРА степен на професионална квалификация