Специалност “Хранително – вкусова промишленост”, код 5410501, ПЪРВА степен на професионална квалификация.