КОМП – Добрева и съдружие  СД е специализиран в разработването на програмни продукти за управление на бизнеса – счетоводство, търговска дейност, складово стопанство, калкулации, ресурсно планиране, индивидуални и интегрирани софтуерни решения, счетоводен и икономически софтуер, системна интеграция.

Софтуерните продукти са леки и удобни за работа с лесен за усвояване интерфейс и са модулно структурирани. Независими са от обичайните промени в нормативната уредба.

Разработените системи са отворени за връзка с програмни продукти на клиентите,  което позволява изграждането на комплексни информационни системи, максимално удовлетворяващи специфичните потребности на потребителите.

Осигурен е гаранционен сервиз и лесно обновяване. Абонаментно обслужване при изгодни условия.

  • Разработка на Web приложения.
  • Разработка на софтуер предназначен за компютърни и мобилни устройства.
  • Изработка на индивидуален дизайн и концепция за Интернет сайтове, съобразена с фирмения Ви стил.
  • Изграждане на Online – магазин, който работи с актуални количества и номенклатури от база данни на складова програма.