ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СД КОМП – ДОБРЕВА И СЪДРУЖИЕ

Лицензия № 200312091 от Национална агенция за професионално образование и обучение

ОБУЧЕНИЯ С ВАУЧЕРИ НА ЗАЕТИ ЛИЦА

На 15 юни Агенция по заетоста стартира прием на заявления по Оперативна програма „РЧР“ „Ваучери за заети лица“, продължение на старите програми „Аз мога“ и „Аз мога повече“.

Кой може да кандидатства:

 • Лица, наети по трудово правоотношение;
 • Самонаети лица;
 • Лица със средно образование и по-ниско;

Кой НЕ може да кандидатства:

 • Държавни служители;
 • Лица, работещи в държавната и общинска администрация;
 • Лица с висше образование

Център за професионално обучение към „КОМП – Добрева и съдружие“ Хасково е одобрен Доставчик на обучения и предоставя обучения с Ваучери за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности за безработни и заети лица по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в гр. Хасково, Свиленград, Момчилград, Крумовград и гр.Харманли (https://trainiпg.az.govemment.bg/):

Ние Ви предлагаме:

Обучение по чужд език – КК 2 с продължителност в 3 последователни нива:

 • Английски език, Нива – А1, А2, В1, В2 и С1
 • Немски език, Нива – А1, А2, и В1
 • Турски език, Нива – А1, А2, и В1

Обучение по дигитална компетентност – КК 4:

 • Компютърна грамотност
 • Работа с електронни таблици – EXCEL
 • Работа със специализиран софтуер AutoCAD
 • Работа със специализиран софтуер SolidWorks
 • Работа със специализиран софтуер Photoshop
 • Работа със специализиран софтуер CorelDRAW
 • Програмиране с PHP
 • Програмиране с Visual C#.NET
 • Програмиране с Visual C++
 • Програмиране с Java
 • Програмиране с JavaScript
 • Създаване на уеб сайт с HTML5 & CSS
 • Създаване на мобилни приложения

Професионално обучение:

за І-ва степен на професионална квалификация /СПК/, по професия или за придобиване на СПК, по част от професия

 • Текстообработване
 • Основни и довършителни работи

за ІІ-ра степен на професионална квалификация, по професии или за придобиване на СПК, по част от професия:

 • Оперативен счетоводител
 • Малък и среден бизнес
 • Вътрешни ВиК мрежи
 • Вътрешни облицовки и настилки
 • Външни облицовки и настилки
 • Бояджийски работи

Условия за провеждане на обученията:
Одобрените за обучение лица ще съфинансират 15% от стойността на обучението, а останалите 85% ще бъдат поети от ЕС.
Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

Очакваме Ви!

 • Хасково, бул. Съединение №30 Б, Иван Добрев, тел. 038 62 56 91; GSM 0888 302 888; 0878 302 888
 • Свиленград, ул. Трети март № 19, Васил Фотев, GSM: 0888 378 215
 • Крумовград, ул. Трети март № 3, Милен Манолов, GSM: 0878 998 327
 • Момчилград, ул. Момчил Воевода № 2, Читалище Нов Живот, Сезгин Исмаил, GSM: 0878 262 198
 • Харманли, пл. Възраждане № 1, Иван Добрев GSM: 0888 302 888; 0878 302 888