Entries by СД Комп

График на НОВИ курсове за ПРОФЕСИОНАЛНИ умения и КОМПЕТЕНЦИИ:

29 септември – Оперативен счетоводител III СПК 30 септември – Немски език A1 A2 B1 3 октомври – Английски език A1 A2 B1 4 октомври – Текстообработване I СПК 5 октомври – Компютърна грамотност 16 октомври – Програмиране Java PHP 19 октомври – PhotoShop 25 октомври- Оперативен счетоводител III СПК 28 октомври – CorelDraw Обученията […]

Kурс по PhotoShop – Момчилград

На 14.09.2017 стартира курс „Работа със специализиран софтуер PhotoShop „ Ниво: Ключова компетентност КК4 „Дигитална компетентност“ по проект „Ваучери за заети лица“ Участници: лица над 16 години Учебна база: гр.Момчилград Форма на обучение: присъствена вечерна Продължителност: 47 учебни часа

Kурс по PhotoShop – Хасково

На 14.09.2017 стартира курс „Работа със специализиран софтуер PhotoShop „ Ниво: Ключова компетентност КК4 „Дигитална компетентност“ по проект „Ваучери за заети лица“ Участници: лица над 16 години Учебна база: гр.Хасково, бул. „Съединение“ 30Б Форма на обучение: присъствена вечерна Продължителност: 47 учебни часа

Английски език A1, A2, B1

На 03.10.2017 стартира обучение по „Английски език“ A1, A2 и B1 Ниво: Ключова компетентност КК2 „Общуване на чужди езици“ по проект „Ваучери за заети лица“ Участници: лица над 16 години Учебна база: гр.Хасково, бул. „Съединение“ 30Б Учебни модули: три нива A1, A2 и B1 Форма на обучение: присъствена вечерна Продължителност: 300 учебни часа /100 за ниво/  Издаван документ: Удостоверение Бележки: Плащане на вноски или ВАУЧЕР! […]

Компютърна грамотност

На 21.08.2017 стартира курс „Компютърна грамотност“ Период на обучение: 21.08.217 – 05.09.2017 г. Ниво: Ключова компетентност КК4 „Дигитална компетентност“ по проект „Ваучери за заети лица“ Учебни модули: Основи на компютърните системи. OS Windows Текстообработваща програма MS Word Електронни таблици MS Excel Интернет и електронна поща Форма на обучение: присъствена вечерна Продължителност: 47 учебни часа Издаван документ: Удостоверение   Заявка […]

Английски език A1, A2, B1

На 21.08.2017 стартира обучение по „Английски език“ A1, A2 и B1   Период на обучение: 21.08.217 – 30.03.2018 г. Ниво: Ключова компетентност КК2 „Общуване на чужди езици“ по проект „Ваучери за заети лица“ Участници: лица над 16 години Учебна база: гр.Хасково, бул. „Съединение“ 30Б Учебни модули: три нива A1, A2 и B1 Форма на обучение: присъствена вечерна Продължителност: 300 учебни часа […]