От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица” съфинансиран от ЕС